Általános rendelkezések

1.) A szervezet neve:

Közbiztonsági Polgárőr Gépjármű Felderítő Közhasznú Egyesület

(továbbiakban: Polgárőrség) A szervezet rövid neve: Közbiztonsági Polgárőrség


2.) A Polgárőrség jogi személy. Működésének elveit és alapvető szabályait a Magyar Köztársaság Alkotmánya, a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított 1959. évi IV. tv. Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. Valamint a Közhasznú Szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. Vonatkozó rendelkezései határozzák meg. A Polgárőrség egyesületként működik, tevékenysége független.


3.) A Polgárőrség bélyegzője: körbélyegző, lenyomat színe: kék, körbe Pestújhelyi Polgárőr Egyesület számlaszám: 11715007-20456685-00000000