Köszöntünk kedves látogató, a Pestújhelyi Polgárőrség oldalán!

Egyesületünket 2008. november 08-án, az első alakuló gyűlésünkkel kezdtük létrehozni 17 fővel. Egyesületünk megalakulásában nagyon sok alapító tagnak tartozunk köszönettel, akik időt, pénzt nem sajnálva sokat tettek, hogy eljussunk a jogerős végzésig. Egyesületünket a Fővárosi Bíróság 2009. július 14-én nyilvántartásba vette és egyben közhasznú szervezetté nyilvánította. Megalakulásunk után együttműködési megállapodást kötöttünk a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzattal, a BRFK XV. kerületi Rendőrkapitánysággal, a Magyar Postával, valamint a Pestújhelyi Pátria Egyesülettel. A Pestújhelyi Polgárőrség azzal a céllal jött létre, hogy civil bűnmegelőzőkként segítsük a kerületben élő lakosokat, csökkentsük a bűncselekmények számát, ezzel növelve az itt élők biztonságérzetét. Civilként is elhivatottságunknak érezzük, hogy TEGYÜNK EGYÜTT A KÖZBIZTONSÁG JAVULÁSÁÉRT. Főbb tevékenységeink közé tartozik a - bűnmegelőzés - baleset megelőzés - gyermek és ifjúságvédelem - körözött gépjármű felderítés - lépcsőház ellenőrzés és minden más, amit tehetünk a lakosság érdekében. Tagságunk jelenleg 12 fő tagból áll.

 • Áldozz a Biztonságodért

 • Jelentkezz

 • Tevékenységünk

 • Az adó bevallás idején lehet rendelkezni, az adó 1% - ról, aki úgy gondolja, hogy nem hagyná elveszni, vagy tudni szeretné, hová és milyen célra használják a pénzét, akkor rendelkezzen az Egyesület javára. Tegyünk együtt a

  közbiztonság erősítéséért. Igény szerint az egyesület, igazolást állít ki az adományról. A beérkezett összegen, szolgálati ruhát és felszerelést vásárolunk. Amennyiben támogatná Egyesületünket, bármilyen szerény összeggel, illetve amikor 1%-ról rendelkezik, gondoljon ránk.  A következő számlaszámra várjuk a

  felajánlásokat:


  Egyesületünk adatai:

  Közbiztonsági Polgárőr Gépjármű Felderítő Közhasznú Egyesület,

  OTP Bank Zrt.  Bankszámlaszám:11715007-20456685-00000000

  IBAN: HU81 1171 5007 2045 6685 0000 0000

  Törvényszéki azonosító szám: 13420 

  Adószám: 18200171-1-42 

  Kis pénzzel is tudunk mit kezdeni.

  Mindenkinek köszönöm a segítséget.
  1% -ról Rendelkező dokumentum
 • A Polgárőrség céljainak megvalósítása érdekében való feladatai:Lakossági járőrözéseket szervez a bűnügyileg fertőzött területeket, veszélyeztetett személyek, ingó- és ingatlan vagyontárgyak védelmére. A tetten ért bűnelkövetőt haladéktalanul átadja a legközelebbi rendőrnek vagy rendőri szervnek. A rendőri szerv felkérése közreműködik a lakosság körében alapvetően a rendőrség által végzett bűnmegelőzési jellegű oktató, felvilágosító és propagandamunkában.Kapcsolatot tart és bővít a lakossággal, valamint a bűnmegelőzési szervekkel. Működési területén a bűnelkövetéseket elősegítő körülményekről tájékoztatja az intézkedésre jogosult szervet. A bűnmegelőzésre alkalmat adó körülményeket jelzi az önkormányzati, illetve bűnüldöző szerveknek.


  Jelentkezés feltételei:


  - Betöltött 18. életév

  - Magyar állampolgárság

  - Bűntettlen előélet

  - Sikeres polgárőr vizsga

   

 • a.) A bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények elkövetésének megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok (lakosok) összefogása, rendszeres működésük szervezeti összehangolása, valamint a vagyonvédelem javítása.

  b.) Az élet és a testi épség óvásával a lakossági biztonságérzet növelése, ezen keresztül a közösségi kapcsolatok erősítése.  c.) A Szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljának megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi. Az Egyesület nem zárja ki, hogy a közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül Budapest XV. kerület bármely polgára -a bűnmegelőzési és áldozatvédelmi, a környezetvédelmi, továbbá a közrend- és vagyonvédelmi feladatok megvalósítása során- részesülhessen. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja, a szervezet befektetési tevékenységet nem folytat, amennyiben a jövőben folytatna - a Közgyűlés döntése alapján- az általa elfogadott befektetési szabályzatot kell létrehozni.

  d.) A Polgárőrség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatását nem nyújt..